Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9916220

צור קשר

noas@shovall.biz

שלח דוא"ל

 

דף הנצחה לקליפר מרטה ז"ל
(24/07/1929 - 15/04/2003)     ( טז תמוז תרפט  -  יג ניסן תשסג )

.
דברים בלוויה - יהודית קליין, חוה רר וחנה שרצר:
 
 .

דברים בלוויה - חיים הוברט:

 
 
 

דברים בלוויה - נאוה שחר:

 
 
.

דברי חיה מורטון באזכרה ביום השלושים:

הצער עמוק וכורח הפרידה צורב, אך החיים הממשיכים נושאים את דמותך זכרך כרעיה, כאם, כסבתא וכחברה חמה ומיוחדת. אנו מְרוּקָנים ומלאים. מרוקנים מנוכחותך אך בו בזמן מלאם אותה.

את חווית את הקיבוץ כבית אמִתי וכדרך חיים של צדק חברתי שהתאים לראיית העולם המוסרית והמצפונית שלך.

את השתייכת לדור שיצר בפועל, תוך עשייה יומיומית את אורח החיים הקיבוצי, לקחת חלק בחיים שורשיים ומשמעותיים. היית שותפה מלאה ושמרת באדיקות ובנאמנות על ערכים אלה.

מכאן נובעים הכאב והתסכול שחשת כאשר יסודות אלה נסדקו. העדר רגישות לאדם הפריע לך מאוד. ביקרת בדרך השקטה האופיינית לך, אך מתוך אכפתיות כנה ולצערי, גם בכאב גדול.

היכולת למגע האנושי שניחנת בו אִפשר לך לשדר אמפטיה ולהעניק תחושה שאת נמצאת עם הנזקק לך באופן טוטלי. כך אני הרגשתי כשזכיתי בתמיכתך.

באותה מידה של יכולת נתינה ללא סייג התקשית לקבל תשומת לב ולו שולית. רצית לפתור את הכול בעצמך. לכל אדם יש דבר מה המהווה לגביו את מרכז עולמו. עיסוקך ברוב שנות חייך מילא את ישותך אך את השארת מקום לחשיבה בתחומים שונים שהיו חשובים לך. למשל – התייחסותך לקיום החגים בקיבוץ. שמחת לשתף את נכדותיך בחגי הקיבוץ כי ראית בכך כעין מורשת. הבנת שהחג הוא הגג המאחד והמבליט את נקודות האור לעומת ימי החול. התייחסת לערכי החיים כסממן חשוב לתחושת ההשתייכות של האדם ולחגים כאחד מסממני הזהות שלנו.

מרטה – את היית אדם של מעשים וחסכת במילים. הערכתי ואהבתי את הדרך שבה ידעת לומר מילה טובה ולהביע הערכה.

את תחסרי לי ולנו – יהי זכרך שמור עִמנו.

יד באייר תשס"ג 16.05.2003

***
 
הוסף< חזרה לאתר הנצחה

קליפר מרטהshoval abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות