Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9916220

צור קשר

noas@shovall.biz

שלח דוא"ל

 

דף הנצחה ליהב נפתלי ז"ל
(04/03/1947 - 24/12/1982)     (  -  )

נמחק בטעות. אשחזר 
.

ארבעים שנה לנפילתו של נפתלי


דברי ציקי לוין

חלפי כתב: "ולמות – למות בסתר... ולדעת כי מחר עוד ישתאו למוות זה... ילווני אנשים (שטרם מתו)..."

נפתלי, אנחנו החברים והחברות שטרם מתו ומלווים אותך כבר ארבעים שנה.

נפתלי לא מת בסתר, הוא נפל לנוכח פני כל האומה. הנושא היה בראש המהדורות ברדיו ובטלוויזיה, עת הרכב של מִפקדת החטיבה עלה על מטען בקאמד א לוז, בפינה הצפון מזרחית של הבאקעה בלבנון. ארץ זרה.

אבל... נפתלי חי קצת 'בסתר'. נחבא אל הכלים, עם המבט הכחול, קצת ציני וללא זדון בכלל. נפתלי היה מסוג האנשים "שבזכותם העולם קיים". האנשים שקמים בבוקר ומבצעים את כל עבודתם ללא אגו, ללא קרדיט, כי כך צריך להיות.

אני מכיר את נפתלי מכתה ג, ובתנועת 'השומר הצעיר' מכיתה ו. בילדותנו, נפתלי היה קצת 'שונה' אך פעיל חברתית ושמח בכל הפעילויות שהיו לנו.

נפתלי הזדהה בכל מאודו עם 'השומר הצעיר', עם ההתיישבות העובדת, עם עבודה חקלאית עצמאית וערכים אלה ליוו אותו לאורך כל חייו.

נפתלי התגייס לחטיבת הצנחנים וגם איתה הזדהה עמוקות.

לנפתלי היו סדרי עדיפויות – הדברים החשובים, החשובים פחות ואלו שאינם חשובים, שאת ביצועם דחה עד אין סוף.

נפתלי היה עקשן ואת כל המשימות שלקח על עצמו ביצע ללא רבב והרבה מעל המצופה.

כך היה בעבודתו ברפת, בלימודי הגיאולוגיה, בהתגייסות לצבא קבע ולקורס הקצינים ובתפקידים שביצע לאחר מכן. וגולת הכותרת – קמ"ן חטיבה 35.

נפתלי ידע להתמודד עם כל המשימות שהוטלו עליו. אם ברפת והבעיות הטכניות שנלוו לעבודה זו, אם בלימודים ובעבודות שביצע על קרקעות הלס או על הדיונות בסיני.

נפתלי השקיע, הן בסדיר והן במילואים עת היה קמ"ן חטיבה חודשי עבודה רבים, ימים ולילות בהכנת החומר למפקדים, כמו שהוא חשב שצריך להיות, הרבה מעל מה שנתבקש.

נפתלי מעולם לא דרש דבר לעצמו והסתפק במועט. אני זוכר פגישה אִתו בזמן המילואים כשאמרתי לו שיש לו זכויות נוספות כמו רכב, חופשה ועוד. נפתלי אמר לי: "ציקי, אני כאן לא בגלל הצ'ופארים."

אני מקווה שיש היום בצבא ובמדינה עוד אנשים כאלה.

נוח על משכבך בשלום ויהי זכרך ברוך.

.

דברי אריה רוזנוביץ' – חבר מהפנימייה הצבאית

נפתלי היה בעינינו כחידה. מצד אחד 'שמוצניק' מכור לתנועה שהייתה כל מעייניו ושהקפיד להמשיך להיות פעיל בה גם בתוך המסגרת הקשוחה של הפנימייה ומצד שני החיים בפנימייה צבאית שלא כל כך התאימו לאופיו.

אהבנו אותו בגלל ייחודו, בגלל מי שהוא והתרשמנו מאד מההשקעה שלו בדברים שאהב.

 
קישורים אישיים:


נזכור את כולם - משרד הביטחון
גלעד לזכרם - בני שמעון


הוסף

""
שפר יעל


< חזרה לאתר הנצחה

יהב נפתלימערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות