Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9916220

צור קשר

noas@shovall.biz

שלח דוא"ל

לצד הארכיון

על קיר הארכיון הותקנו שלטים שהכינה עדנה גליגלי עם שמות קבוצות הילדים בשובל, לדורותיהם. גם שלט עם פרטים ליד הצב היסטורי הותקן.


לצד הארכיון

על קיר הארכיון הותקנו שלטים שהכינה עדנה גליגלי עם שמות קבוצות הילדים בשובל, לדורותיהם. גם שלט עם פרטים ליד הצב היסטורי הותקן.


shoval abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות